Pas 050.61.000 Fælleshal i Paamiut

Dato:
11. juni 2021

Ansøgning om prækvalifikation:
Senest 29. juni 2021

Elektronisk modtagelse:
rneja@nukissiorfiit.gl

Informationsmaterialet bestilles hos:
Reza H. Nejad
rneja@nukissiorfiit.gl

Informationsskrivelse om hvilke oplysninger og krav, der skal indgå i ansøgningen om at blive prækvalificeret.
Fremsendes elektronisk.

Udvælgelse:
Op til 3 firmaer udvælges til at afgive tilbud. Meddelelse vil ske 02. juli 2021
Evt. spørgsmål skal være i hænde senest:
Onsdag den 23. juni kl. 12:00

BYGHERRE

Nukissiorfiit inviterer hermed interesserede firmaer til prækvalifikation på Opførelse af ny fælles hal i Paamiut.

De prækvalificerede tilbudsgivere indbydes herefter til at afgive totalentreprisetilbud på byggeopgaven bl.a. baseret på et dispositionsforslag.

KONTRAKTFORM

Arbejdet udføres i totalentreprise og bygges på ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP 95). Betingelserne skal med tilføjelser og ændringer i ”Særlige betingelser” rettes mod den konkrete opgave i totalentreprise.

PROJEKTBESKRIVELSE

Der skal opføres en fælles hal i Paamiut i to etager. Første etage er en lagerhal og anden etage er til kontor.

Første etage (etage 0) består af et værksted og garage, lager samt fællesarealer.

Anden etage (etage 1) består af 3 kontorer, tekøkken, kopirum og toilet) samt fællesarealer.

Bebyggelsens bruttoetageareal, ca. 371 m2.

Derudover valg af byggematerialer med udgangspunkt i analyse af livstidscyklus, miljøbelastning samt vedligehold.

TIDSRAMME

Udsendelse af udbudsmateriale juli 2021
Licitation september 2021
Byggestart november 2021
Aflevering april 2023

PRÆKVALIFIKATION

Interesserede firmaer vil efter skriftlig henvendelse til angivet adresse kunne få tilsendt nærmere information og spørgeskema med prækvalifikationskravene.

Det vil kun være firmaer, som har erfaring med lignende byggeri i arktiske egne, som vil komme i betragtning. For at et firma kan komme i betragtning skal der desuden kunne dokumenteres følgende:

  • Erklæring fra Skattestyrelsen om max. 100.000 kr. i forfalden gæld.
  • Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om ansøgers mulighed for garantistillelse iht. AP 95.

Tildelingskriteriet ved licitationen vil være ”det økonomisk mest fordelagtige bud”.