Pas nr. 024.42.003., Nyt bygdevandværk i Qassimiut

Licitation

Dato:
10. maj 2021

Licitation:
Mandag d. 14. juni 2021,
kl. 10.00 GL. tid.

Sted:
Nukissiorfiit Qaqortoq
Kilaalaq Aqq. B-1315
3920 Qaqortoq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:
Nukissiorfiit
Kasper Simonsen
kasim@nukissiorfiit.gl

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«

Spørgsmål skal være rådgiveren i hænde senest:
kl.10:00. fredag d. 4. juni 2021.

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 024.42.003
Nyt Bygdevandværk i Qassimiut

Jord-, beton- og bygningsmontage-entreprise

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

 Arbejdet omfatter Jord- og betonarbejder, tømrer- og malerarbejder samt mindre vvs-arbejder.

 For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

 

Arbejdet skal opstartes juli 2021 med afslutning oktober 2021.