Pas nr. 030.45.013 Udskiftning af hovedvandledning i Narsaq

Licitation

Dato:
11. maj 2021

Licitation:
Torsdag d. 20. maj 2021,
kl. 10.00 GL. tid.

Sted:
Nukissiorfiit EGT
B-1315
3920 Narsaq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:
Nukissiorfiit
v/ Jesper Rømer Sørensen
mail: jers@nukissiorfiit.gl, tlf.: +299 94 63 70

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«

Spørgsmål skal være Nukissiorfiiti hænde senest:
17. maj 2021, kl. 12:00

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 030.45.013
Udskiftning af hovedvandledning i Narsaq

Entreprisen omfatter etablering af ca. 200m ny hovedvandledning langs med Blok A og Blok B, samt opførelse af et 9m2 pumpehus.

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter udførelse, styring, og koordinering af alle de udbudte arbejder under ét, samt hæftelse for evt. underentreprenører. 

Arbejdet omfatter:

Jord/terræn

Pumpehus

VVS

EL

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet skal opstartes juni 2021 med afslutning september 2021.