Pas nr. 123.41.000, Udskiftning af vandledninger i Saqqaq

Licitation

Dato:
30. marts 2021

Licitation:
Tirsdag 4. maj 2021,
kl. 14.00 GL. tid.

Sted:
Masanti A/S
Peter Rosingip aqq. 2
3952 Ilulissat

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:
Masanti A/S
Morten V. Jørgensen
mvj@masanti.gl

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«

Spørgsmål skal være rådgiveren i hænde senest:
kl.14:00. tirsdag d. 27. april.

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 123.41.000
Udskiftning af vandledninger i Saqqaq

Udskiftning af ca. 200 m råvandsledning, primært over terræn, rensning af ca. 500 m råvandsledning og udskiftning af ca. 200 m hovedvandledning under terræn

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter Jordarbejder, vandledingsarbejder, teknisk isolering og el-arbejder.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ube-talt forfaldet gæld

Arbejdet kan opstartes juni 2021 med afslutning september 2021.