Pas nr. 150.45.026, Omlægning af HVL ved tankanlægget i Uummannaq

Licitation

Dato:
19. marts 2021

Licitation:
Torsdag 6. maj 2021,
kl. 14.00 GL. tid.

Sted:
Masanti A/S
Peter Rosingip aqq. 2
3952 Ilulissat

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:
Masanti A/S
Morten V. Jørgensen
mvj@masanti.gl

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«

Spørgsmål skal være rådgiveren i hænde senest:
kl.14:00. onsdag d. 28. april 2021.

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 150.45.026
Omlægning af HVL ved tankanlægget i Uummannaq

Etablering af ny hovedvandledning over og under terræn og efterfølgende nedrivning af eksisterende hovedvandledning

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter Jordarbejder, vandledingsarbejder, teknisk isolering og el-arbejder.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes juni 2021 med afslutning september 2021.