Pas nr. 060.61.000, 3905 Qinngorput

060.61.000 Qinngorput ny lagerhal

Udførelse af en ny lagerhal på omkring 250 m2. Bygningen opføres på et tidligere udført fundament og bygherre levere den bærende stålkonstruktion som bygherreleverance.

 • Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave:
  i offentlig licitation
 • Opgaven udbydes i:
  Hovedentreprise
 • Opgaven omfatter:
  Udførelse

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

 • Arbejdet kan forventes igangsat:
  juli 2023
 • Arbejdet kan forventes afsluttet:
  december 2023

Versions Dato:
12. maj 2023

Licitation:
mandag 12.06.2023, kl. 10:00

Sted:

Inuplan A/S

Issortarfimmut 13

3900 Nuuk

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

I overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Inuplan A/S

Tlf: +299 343754

Mail: mpl@inuplan.gl

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet
laveste pris

Tvivlsspørgsmål

Tvivlsspørgsmål Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, skal være i Nukissiorfiit's hænder senest:

mandag, 05.06.2023 kl. 12:00

Hent PDF version