PAS060.17.003 - Expansion of Buksefjorden Hydroelectric Power Plant, Greenland - market dialogue

3900 Nuuk

Arbejdet omfatter følgende fag: Tunnelarbejde, hydroelektriske anlæg

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

  • Arbejdet kan forventes igangsat:

    maj 2024
  • Arbejdet kan forventes afsluttet:

    april 2029

Markedsdialogen åbnes for totalentreprenører der kunne tænkes at blive prækvalificeret til entreprisen.

Markedsdialogen er åbnet på den europæiske udbudsplatform og kan findes under følgende link:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247161-2023:TEXT:EN:HTML 

Information material 

Presentation

Disposition draft

Appendices