Pas nr. 060.25.058, 3900 Nuuk

Pas 060.25.058 NEDLÆGNING AF LUFTLEDNINGER PÅ KONGEVEJ Etablering af kabeltracé

 • Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave:
  i offentlig licitation
 • Opgaven udbydes i:
  Hovedentreprise
 • Opgaven omfatter:
  Styring og koordinering

Arbejdet omfatter følgende fag: Elarbejder, Betonarbejde, Jordarbejde
For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

 • Arbejdet kan forventes igangsat:
  juni 2023
 • Arbejdet kan forventes afsluttet:
  september 2023

Versions Dato:
25. maj 2023

Licitation:
onsdag 14.06.2023, kl. 13:00

Sted:

Rambøll Grønland, Nuuk.

Imaneq 32

2. sal Stort Mødelokale

I overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Rambøll Grønland, Nuuk.

ramboll@ramboll.gl

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet
laveste pris

Tvivlsspørgsmål

Tvivlsspørgsmål Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, skal være i Nukissiorfiit's hænder senest:

onsdag, 07.06.2023 kl. 12:00

Hent PDF version