Pas nr. 060.24.039, 3900 Nuuk

pas060.24.039 Fiber- og 60kV kabler i Nuuk, Qinngorput

Der skal graves og trækkes nye fiberkabel, samt 10kV og 60kV ledninger, på en strækning omkring de 2,5km.

 • Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave:
  i offentlig licitation
 • Opgaven udbydes i:
  Hovedentreprise
 • Opgaven omfatter:
  Udførelse, Styring og koordinering

Arbejdet omfatter følgende fag: Jordarbejde, Kontrolarbejde, Smedearbejde
For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

 • Arbejdet kan forventes igangsat:
  juni 2023
 • Arbejdet kan forventes afsluttet:
  september 2025

Opgaver opdeles i nedenstående 3 etaper, hvor første år (2023) er væsentligt mindre en de 2 efterfølgende år.

Etape 1. Udføres i 2023 og omfatter ca. 200 m kabelgrav

Etape 2. Udføres i 2024 og omfatter ca. 1330 m kabelgrav

Etape 3. Udføres i 2025 og omfatter ca. 1200 m kabelgrav.

Versions Dato:
30. maj 2023

Licitation:
torsdag 08.06.2023, kl. 14:00

Sted:

Nukissiorfiit via Byggeweb https://rib-software.dk/udbudsportal/

UDBUDS nr.: TN910041

Evt. kontakt: Projektleder

Thomas Rasmussen, mobil 588827

I overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

https://rib-software.dk/udbudsportal/

UDBUDS nr.: TN910041

Evt. kontakt: Projektleder

Thomas Rasmussen, mobil 588827

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet
laveste pris

Tvivlsspørgsmål

Tvivlsspørgsmål Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, skal være i Nukissiorfiit's hænder senest:

lørdag, 03.06.2023 kl. 12:00