Produktion af drikkevand

Der er lokale forskelle på den tilgængelige vandressource og dermed på måden, Nukissiorfiit producerer drikkevand rundt om i landet. Vandressourcens størrelse er begrænset af den nedbør, som falder, placeringen af søer og elve eller afstanden til vandressourcen.

Tre produktionsformer

Nukissiorfiit producerer drikkevand på tre forskellige måder:

  1. Ved indvinding af vand fra søer og elve: Ferskvandet, som Nukissiorfiit bruger til at lave drikkevand, er således de fleste steder overfladevand, ikke grundvand.

  2. Ved afsaltning af havvand: I nogle bygder, hvor der ikke er andre alternativer, anvendes afsaltning af havvand for at skaffe rent drikkevand. Brugen af afsaltningsanlæg er meget omkostningstung og energikrævende.

  3. Ved afsmeltning af gletcheris: I Qaanaaq producerer Nukissiorfiit i vintersæsonen drikkevand fra smeltet gletscheris. Smeltning af is til drikkevand er meget energikrævende, og metoden bliver udfordret, eftersom sæsonen for indhentning af is forkortes som følge af klimaændringer. Derfor er Nukissiorfiit i gang med at se på alternative muligheder for på sigt at kunne afskaffe denne produktionsform.

Vandbehandling

Behandlingen af vandet på vandværker og udpumpningsanlæg varierer fra sted til sted, afhængigt af kvaliteten af råvandet.

Generelt er vandet blødt og surt og minder om destilleret vand. For at neutralisere vandet tilsættes der kalk og/eller soda til vandet. Vandet ledes normalt gennem et sandfilter for at fjerne urenheder. Da overfladevand har et naturligt indhold af bakterier, skal vandet også desinficeres. Desinfektion kan ske ved UV-belysning, tilsætning af klor eller ved en kombination af begge metoder. Klortilsætning anvendes som udgangspunkt kun i byerne og kræver godkendelse af myndighederne.

vand-1

Vandbehandling i Nukissiorfiit

vand-2

Normal vandbehandling (bl.a. i Nuuk)

vand-3

Avanceret vandbehandling (Qaqortoq)

vand-4

Avanceret vandbehandling (Ilulissat & Aasiaat)

vand-5

Afsmeltningsanlæg (Qaanaaq)

vand-6

Afsaltningsanlæg (Få bygder)