Hybridanlæg i Igaliku

Nukissiorfiits pilotprojekt med et hybridanlæg i Igaliku blev indviet den 27. juli 2017. Hybridanlægget består af solceller og små vindturbiner, der sammen med et almindeligt dieselgeneratoranlæg producerer strøm til bygden. Anlægget består desuden af en batteribank, der kan lagre overskydende strøm, samt en inverter, der styrer samspillet mellem de forskellige dele af anlægget.

Erfaringerne fra ibrugtagnings- og testfasen af anlægget viser, at der er et godt potentiale for at reducere forbruget af fossile brændsler. Formålet med pilotprojektet er at vurdere, om løsningen kan benyttes andre steder i landet til at øge anvendelsen af vedvarende energi. Igaliku data

img1
img2