Energien er vores egen

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed er en kontrolfunktion under Nukissiorfiit, som sikrer, at de gældende love og forordninger vedrørende el-sikkerhed og gassikkerhed bliver overholdt af såvel Nukissiorfiit som forbrugere og installatører i hele landet.

Grønlands Elmyndighed har hovedsæde i Nuuk. I byer rundt om i landet er det de lokale energitjenester, der varetager Elmyndighedens opgaver.

Se Elmyndighedens hjemmeside her.

El-sikkerhed

Elmyndigheden har det overordnede ansvar for el-sikkerheden både ved produktion, transmission, distribution og brug af elektricitet. Det betyder, at Elmyndigheden bl.a. administrerer alle autorisationsordninger på el-området og el-sikkerhed på produkter, herunder kontrol af el-sikkerheden i elektrisk legetøj, belysning, hvidevarer mm.

Elmyndighedens ansvar og opgaver er fastsat i ”Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel” (Landstingsforordningen er ændret i 2019).

Gassikkerhed

Grønlands Elmyndighed er også gasmyndighed. Det betyder, at myndigheden varetager tilsyn med gasinstallationer, sætter regler for anvendelse af materiel og udsteder autorisationer, som beskrevet i ”Inatsisartutlov nr. 10 af 3. juni 2015 om gasanlæg, gasmateriel og krav om autorisation”.