Sektorplan for energi- og vandforsyning

I november 2017 præsenterede Naalakkersuisut Sektorplan for energi- og vandforsyning (Sektorplanen). Den beskriver 35 målsætninger for den offentlige energi- og vandforsyning og er dermed definerende for det meste af Nukissiorfiits arbejde frem mod 2030.

Sektorplanen har tre hovedmålsætninger:

  • Priserne skal sænkes for el og vand.

  • I 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang være baserede på vedvarende energi.

  • Energi- og vandforsyningen skal moderniseres.

Sektorplanens mål er beskrevet i denne pjece.

Du kan læse hele Sektorplan for energi- og vandforsyning her.

Priserne skal sænkes for el og vand

Pr. 1. januar 2018 indførte Naalakkersuisut et ensprissystem for el og vand. Det betyder, at alle forbrugere i landet nu betaler det samme for en m3 vand og det samme for en kWh el. Ensprissystemet giver alle borgere økonomisk lige adgang til el og vand.

Den landbaserede fiskeindustri betaler typisk mindre, idet de skal betale en takst, der svarer til 41,5 % af de omkostninger, Nukissiorfiit har det enkelte sted til produktion og levering af el og vand, dog højest samme pris, som gælder for almindelige forbrugere.

Se de aktuelle priser her.

 

Sektorplan forside DK

I 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang være baseret på vedvarende energi

Her i landet findes mange store vandkraftpotentialer. Mulighederne for vedvarende, stabil og billig energi er derfor gode. Det besluttede man at udnytte ved at bygge landets første vandkraftværk, Buksefjorden Vandkraftværk, ved Nuuk i 1993.

Der er løbende blevet bygget nye vandkraftværker, og Buksefjorden Vandkraftværk er blevet udvidet. Det betyder, at i 2018 var 67 % af al den energi, Nukissiorfiit afsatte, baseret på vandkraft. Det er der god grund til at være stolte af. Hver eneste kWh, der bliver produceret ved hjælp af vandkraft, sparer samfundet for at skulle investere i olie, og dermed sende penge ud af landet. Udover økonomiske fordele er det naturligvis også bedre for miljø og klima. Af disse grunde skal vi i Nukissiorfiit fremadrettet benytte vedvarende energikilder som vandkraft, vind- og solenergi i energiforsyningen.

Foruden løbende at revurdere, hvorvidt der skal opføres eller udvides vandkraftværker, undersøger Nukissiorfiit også, om man kan bruge teknologier, der ikke tidligere har været anvendt i Grønland. Således igangsatte Nukissiorfiit sommeren 2017 et pilotprojekt i Igaliku med et hybridanlæg, der kombinerer vindturbiner og solfangere med en batteribank. Derudover er der også tilsluttet to dieselgeneratorer, der fungerer som back-up, hvis solen ikke skinner, vinden ikke blæser, og batterierne er afladet.

I 2018 har Nukissiorfiit rejst to mindre vindmøller i Sisimiut. Det er i første omgang et testprojekt, der kan give os viden om udfordringerne ved at benytte vindmøller i det, til tider, hårde klima i vort land. Derudover vil der blive foretaget vindmålinger i en række byer og bygder for at vurdere, om der er potentiale for at benytte vindenergi de enkelte steder.

Du kan læse mere om vedvarende energi her.

Modernisering af drikkevandsforsyningen

Sektorplanen indeholder også en række målsætninger om udvikling af drikkevandsforsyningen. Der skal blandt andet implementeres ”Dokumenteret Drikkevandssikkerhed”, DDS. DDS skal sikre, at der bliver stillet større krav til håndteringen af drikkevand.

Du kan læse mere om vandforsyning og vandkvalitet her.