Pas 060.35.031 Sarfaannguani innaallagissiorfiup (NHV) aamma Nuussuarmi kiassaateqarfiup (VVN) akornanni ledninginik suliaqarneq, Immikkoortoq 2.

Ulloq:
(Decemberip 10-at 2021)

Suliariumannittussarsiuussineq:
(Torsdag d. 03.02.2022, nal. 10.00 Kalaallit Nunaata nalunaaqutaa malillugu)

Sumiiffissaq:
INUPLAN-ip qullersaqarfia Issortarfimmut nr. 13
3900 Nuuk
Ataatsimiittarfik angisooq

neqerooruteqartut peqataarusussinnaasut najuukkumasut peqataatillugit.

Paasissutissat inniminnerneqarsinnaapput uunga:
(Niels G. Nielsen
ngn@inuplan.gl
+299 34 37 12)

Neqerooruteqarnissamut atortussat elektroniskiusumik nassiunneqassapput.

Sanaartortitsisoq imminut piginnaatippoq neqeroorutinik tiguneqartunik arlaannaannilluunniit akuerisaqannginnissaminut.

Suliassaq tunniunneqassaaq »akigitinneqartoq minnerpaaq« tunngavigalugu.

Apeqqutit Inuplan-imit tiguneqareersimassapput kingusinnerpaamik:
Ulloq 07.01.2022

Nukissiorfiit sanaartortitsisutut suliassaq matuma kingulianiittoq tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuuppaa.

Pas 060.35.031
Sarfaannguani innaallagissiorfiup (NHV) aamma Nuussuarmi kiassaateqarfiup (VVN) akornanni ledninginik suliaqarneq, Immikkoortoq 2.

Nukissiorfiit Nuummi aamma Nuussuarmi kiassaanermut aqqutit imminnut atassusertussaavaat, taamaaliortoqassaaq Nuussuarmi kisaateqarfiup aamma Sarfaannguani innaallagissiorfiup akornanni ungasianit kiassaanermut kiaap aqqutissaanik nutaanik ikkussuinikkut, taakkununnga ilanngunneqassapput innaallagissamut kabelit marluk 60 kV. Tamatumunnga ilutigitillugu erngup aqqutaa pingaarneq tamaani taarserneqassaaq.

Suliassaq ataatsimut akisussaaffigisussanngorlugu suliarineqartussanngorlugu suliakkiissutigineqarpoq:

  1. Nunalerineq, betonilerineq aamma sanasut suliassaanik suliaqarneq
  2. Suliassat VVS-imut tunngasut

Tamatuma saniatigut periarfissiissutigineqarpoq suliassaq tamakkerlugu akisussaaffigisassanngorlugu suliarinnissaanut neqerooruteqarsinnaaneq.

Suliassaq tamakkerlugu akisussaaffigisussanngorlugu neqerooruteqarnermi, tassunga ilanngullugit suliarinninneq, aqutsineq aamma suliassanik suliarineqartussanik tamanik ataatsimoortumik ataqatigiissaarineq, aammattaaq entreprenørinik allanik suliaqartitsinermi taakkununnga qularnaveeqqusiineq, taava suliassaq tamakkerlugu akisussaaffigisussanngorlugu neqerooruteqarnermi neqeroorutigineqartunik sanilliussinermi suliassamik tamakkerlugu akisussaaffigisussanngorlugu akiligassaq ilanngaatigineqassaaq. Suliassamik tamakkerlugu akisussaaffigisussanngorlugu akiligassaq annertussuseqarpoq 350.000 kr.

Neqerooruteqartoq suliassamut ilaatinneqassaguni taava neqerooruteqartup Nukissiorfiit atsiortittagaat Ilumoorluinnartumik nalunaarut atsiorsinnaasariaqarpaa aammattaaq akileraaruseriffimmit uppernarsartissavaa, suliffeqarfik neqerooruteqartoq aammattaaq suliffeqarfiit suliaqartinniakkat akiligassaareersunik akiitsoqanngitsut.

Sulineq aallartinneqassaaq 2022-mi naammassillugu tunniunneqassalluni septembarimi 2023.