2023 blev vandkraftens år i Nukissiorfiit og i Grønland

Vandkraften i Nukissiorfiit har i 2023 skånet klimaet for 196.837 tons CO2, hvilket svarer til 2.150 atlantture med Air Greenlands Tuukkaq.

I Sydgrønland har driften fra Qorlortorsuaq vandkraftværket været stabil. Kun enkelte planlagte driftsstop i forbindelse med lufthavnsbyggeriget i Qaqortoq har været nødvendigt for at kunne omlægge en del af transmissionslinjen. Årsproduktionen her var over gennemsnittet på 35,5 GWh.

I Sisimiut har den meget våde sommer i 2023 betydet, at søen er fyldt op og givet overløb på dæmningen. Det betyder, at vandressourcen, som ellers normalt er en begrænsende faktor, ikke har udfordret den grønne forsyning i 2023. I 2023 er der blevet produceret 2 GWh mere end den tidligere rekord i 2012 og ender på 59,5 GWh.

Også i Ilulissat blev der i 2023 sat ny produktionsrekord på 81,2 GWh. Året forinden var produktionen på 76,8 GWh. Rekorden i 2023 er et udtryk for Ilulissats stigende aktivitetsniveau, som bl.a. skyldes Nukissiorfiits fokus på øget elektrificering i Ilulissat.

Vandkraften i Tasiilaq opnåede ligeledes rekordår i 2023. Produktionen endte på 6,7 GWh. I dag dækker vandkraften byens elbehov, men med en politisk godkendt plan for opførelse af et nyt vandkraftværk, estimeres det at vandkraftproduktionen kan øges med 60 %.

Sidst men ikke mindst følger Nuuk trop og slår igen i 2023 produktionsrekord med i alt 293,5 GWh.  Det skyldes Nuuks fortsatte vækst samt Nukissiorfiits elektrificeringsstrategi, som går på at klargøre Nukissiorfiit til at kunne afsætte den ekstra energi, der vil komme i forbindelse med udvidelsen af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat.

Energidirektør, Cicilie Senderovitz udtaler:

”Vandkraften er vigtig for Grønlands CO2-udledning. Hvis vi ikke havde vandkraften, ville vi udlede endnu mere CO2, og vi ville også have endnu højere produktionsomkostninger. Jeg er stolt over, at vores vandkraftværker kan levere fx i Ilulissat, hvor efterspørgslen på energi aldrig har været højere. Og selvom borgerne i Sisimiut nok ikke glædes over en regnfuld sommer, kan vi til gengæld glæde os over, at energien leveret i vintermånederne er grøn. Det plejer den ikke at være i Sisimiut i vintermånederne.

 Men vi er også meget opmærksom på, at med alle disse nye produktionsrekorder ligger der en grænse for, hvornår den grønne energi udfordres eller begrænses. Hvis vi skal fortsætte med at levere grøn energi i fx Nuuk, er vi afhængig af det igangværende udvidelsesprojekt. Allerede nu forbereder vi os i Nukissiorfiit på udvidelsen, så vi er klar til at kunne afsætte så meget grøn energi, til så mange forbrugere som overhovedet mulig.”