Nye priser på el og vand

Naalakkersuisut har godkendt Nukissiorfiits nye priser.
Med virkning fra den 1. januar 2018 indføres enspriser på el og vand for alle forbrugere med undtagelse af fiskeindustrien.

Prisen på el og vand
Prisen på el bliver kr. 1,60 pr. kWh og prisen på vand bliver kr. 19 pr. m3.
Fiskeindustriens priser baseres fortsat på omkostningerne på hver enkelt lokalitet. Fiskeindustritarifferne fremgår af vedhæftede prisblad.

Prisen på varme
Prisen på fjernvarme fastholdes med kr. 770 pr. MWh og prisen på afbrydelig fjernvarme bliver fortsat kr. 710 pr. MWh.
På fast elvarme fastholdes prisen ligeledes med kr. 770 pr. MWh og prisen på afbrydelig elvarme bliver fortsat kr. 710 MWh.