Investeringer i fremtiden

Det er Nukissiorfiits vision at forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. Derfor undersøger Nukissiorfiit, hvordan vedvarende energikilder kan benyttes over hele landet i fremtiden.

Nukissiorfiits produkter

Gør karriere hos Nukissiorfiit

Er du vores nye elev eller praktikant?
Det er Nukissiorfiits mål, at 10 % af medarbejderne er unge under uddannelse.

Læs mere om ledige stillinger og muligheder