Varme

Nukissiorfiit leverer varme 16 steder i landet. Varmen leveres enten som fjernvarme eller elvarme. Mulighederne for, hvilken varmeform man kan få, afhænger af, hvilket område man bor i. Det kan ses på varmekortene her.

Fjernvarme produceres på flere forskellige måder, som:

  • Restvarme fra elproduktion på dieseldrevne værker

  • Restvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

  • Varme produceret på vandkraft

  • Varme produceret på effektive oliebaserede kedler

Elvarme er baseret på vandkraft. Der findes to typer: Fast elvarme og afbrydelig elvarme.

Priserne for varme er de samme i hele landet – med den undtagelse, at prisen for afbrydelig elvarme er lidt lavere end varme i øvrigt. Se priserne for varme her.

Varmen fra Nukissiorfiit er i høj grad produceret på vedvarende energikilder (vandkraft og affald) eller restvarme fra elværker. I de områder, hvor der ikke er adgang til fjernvarme og elvarme, produceres varme på private anlæg – ofte oliefyr. Teknologier som varmepumper og solfangere anvendes nogle steder, dog endnu i begrænset omfang.