Affaldsvarme

Nukissiorfiit leverer fjernvarme i form af affaldsvarme i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat. I disse byer er de kommunale affaldsforbrændingsanlæg tilsluttet fjernvarmenettet, så der kan gøres nytte af restvarme fra forbrænding af affald til fjernvarme.

Som det er beskrevet i Sektorplan for energi- og vandforsyning er der potentiale for at optimere udnyttelsen af affald til energiformål. Derfor skal der iværksættes tiltag og analyser af behovet for ændringer affaldsområdets organisering. Samtidig skal investeringer i fjernvarmenet øge mulighederne for afsætning af affaldsvarmen.