Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit er som forsyningsvirksomhed ansvarlig for at producere og levere el, vand og varme til størstedelen af forbrugerne i Grønland. Nukissiorfiits forsyningspligt omfatter 17 byer og 53 bygder.

Nukissiorfiits energiforsyning er i høj grad baseret på vedvarende energikilder. Det er Nukissiorfiits mål, at vedvarende energi bruges overalt, hvor det er muligt, og at alle har adgang til rent drikkevand. Læs om vedvarende energi her.

Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed, der ejes af Grønlands Selvstyre. Nukissiorfiit refererer til Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.


Historien bag Nukissiorfiit

Opgaver på energi- og vandområdet er tidligere blevet varetaget af GTO – Grønlands Tekniske Organisation og kommunerne. I oversigten er det beskrevet, hvordan Nukissiorfiit blev til:

1950

GTO – Grønlands Tekniske Organisation blev oprettet som en afdeling i Statsministeriets Grønlandsdepartement.

1959

GTO fik tildelt ansvaret for anlæg og drift af vandforsyningsanlæg i landet.

1985

GTO fik status som statsvirksomhed.

1987

Grønlands Hjemmestyre overtog GTO. GTO ændrede navn til Nuna-Tek – Nunatsinni Teknikkikut Ingerlatsivik.

1990

Teknisk direktorat oprettedes af Grønlands Hjemmestyre, og Nuna-Teks områder overflyttedes dertil. Nuna-Tek Energi fik status som nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre.

1991

Nuna-Tek fik nyt navn; Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning. Virksomhedens opgave var at varetage offentlig forsyning af el, vand og varme i landets byer.

1994

Nukissiorfiit lukkede for de eksterne installationsaktiviteter i alle de byer, hvor der mindst var en privat installatør.

1998

Nukissiorfiit overtog bygdernes el- og vandforsyning fra kommunerne.

2003

Nukissiorfiit flyttede hovedkontoret ind i nye lokaler på issortarfimmut 3 i Nuuk.

2006

Tillægsnavnet Grønlands Energiforsyning blev slettet fra virksomhedsnavnet. Nu hedder virksomheden kun Nukissiorfiit, og virksomhedens tidligere trefarvede logo fik kun én farve, mørkeblå.