Vision, mission og værdier

Nukissiorfiit er et selskab i hastig udvikling, og vi står overfor mange spændende udfordringer i dagligdagen. Det omgivende samfund stiller krav og har forventninger til os i dag og fremover. For at kunne efterkomme disse er det vigtigt, at vi holder vores vision, mission og værdier for øje i vores daglige arbejde.

Vision:

Vi vil forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. 

Mission:

Nukissiorfiit forsyner hele samfundet med rent drikkevand, el og varme; forretningsmæssig og økonomisk forsvarlig til fordel for vækst i hele samfundet. Produktionen skal være stabil, effektiv og baseret på vedvarende energikilder overalt hvor det er muligt.

Værdier:

Følgende værdier skal være centrale retningslinjer for vores adfærd.

Sikkerhed

Sikkerhed og trivsel er altid med i vores overvejelser. Vi planlægger og forebygger, så skader ikke opstår. Mennesket går altid forud for økonomi og materiel.

Samarbejde

Vi samarbejder på tværs og bruger hinandens styrker. Vi holder hinanden informeret og inddrager hinanden. Vi respekterer hinandens forskelligheder og er alle med til at skabe en god arbejdsplads.

Proaktiv

Vi undersøger nye muligheder og teknologier, og vi prioriterer deres anvendelse i det arktiske miljø. Vi tilegner os viden og erfaring fra internationale eksperter og fora. Vi kommer med idéer og løsninger til kendte og fremtidige udfordringer. Vi planlægger og udvikler fremtidens infrastruktur.

Professionalisme

Vi har styr på vores fagområder og ressourcer, og vi analyserer flere løsningsmuligheder. Vi behandler vores interessenter med respekt, og vi overholder vores aftaler.