Samfundsansvar

Politik for samfundsansvar

I Nukissiorfiit betragter vi samfundsansvar og forsyning af el, vand og varme som værende tæt forbundet. Tumit er Nukissiorfiits politik for samfundsansvar eller corporate social responsibility (CSR). Tumit betyder fodspor og henviser til, at Nukissiorfiit ønsker at sætte positive fodspor – i forhold til miljøet og på det sociale og etiske område. Læs Nukissiorfiits politik for samfundsansvar her.

Nukissiorfiits årsregnskaber indeholder fra 2017 en CSR-rapportering, der giver status på de mål, Nukissiorfiit har sat sig vedrørende samfundsansvar.

Gavepolitik

For at sikre, at ingen af Nukissiorfiits medarbejderes integritet kan bringes i tvivl, er det Nukissiorfiits politik, at selskabets medarbejdere ikke må modtage gaver og ydelser som følge af deres ansættelse hos Nukissiorfiit. Undtaget herfra er gaver mv. i forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer og lignende.