Elvarme

Elvarme - med el til reduceret takst - er et fællesnavn for opvarmningsformer, hvor el fra vedvarende energikilder bruges som varmekilde.

Der er kun adgang til elvarme til reduceret takst fra Nukissiorfiit i vandkraftbyerne, dvs. i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. Det skyldes, at formålet med elvarmen er at benytte elektricitet baseret på vedvarende energikilder til varmeproduktion, når der er overskud til det. Kapaciteten på vandkraftværket i Tasiilaq er ikke stor nok til, at der i øjeblikket kan tilbydes elvarmeforsyning til reduceret takts.

To slags elvarme

Der findes to former for elvarme:

  • Afbrydelig elvarme: Hos kunder med afbrydelig elvarme produceres varme som udgangspunkt med elektricitet fra vandkraftværket, men varmen kan også produceres på olie, når der ikke er tilstrækkelig vandkraft til rådighed til varmeproduktion. Derfor kaldes denne form for varme afbrydelig elvarme. Rent teknisk er der i boliger med afbrydelig elvarme typisk bygget en elektrokedel ind i allerede eksisterende varmecentraler/oliekedler. Samtidig har man bibeholdt oliekedler som backup. Afbrydelig elvarme er lidt billigere end de øvrige former for varme. Se priserne for varme her
  • Fast elvarme: Hos kunder med fast elvarme er der enten opsat elektriske radiatorer eller opsat en elektrokedel for vandbåren varme til almindelige radiatorer samt en elektrisk vandvarmer til at lave varmt brugsvand. Bemærk: fast elvarme tilbydes ikke ved nybyggeri*.

Ansøgning om elvarme

Er du interesseret i at bruge elvarme med reduceret takst, så tjek kortene her for at se, om Nukissiorfiit leverer elvarme i det område, hvor du bor.

Dette ansøgningsskema skal udfyldes, hvis du ønsker at tilmelde dig elvarme. Du er velkommen til at kontakte Kundeservice for hjælp.

Du kan læse flere detaljer om installation og brug af afbrydelig elvarme i Anvisning i udførelse af styring af afbrydelig elvarme.

*Nybyggeri defineres af Nukissiorfiit som byggeri med nyt B-nummer eller ved areal på tilbygning svarende til arealet på den oprindelige bygning. Ved nybyggeri påhviler alle udgifter i forbindelse med investering og tilslutning af varmesystem bygningsejer. Ny bebyggelse følger lokalplantillæg hvor der typisk er tilslutningspligt til den offentlige varmeforsyning, el- eller fjernvarme, anvist af Nukissiorfiit.