Kort over opvarmningsmuligheder

I mange områder i byerne er der udlagt fjernvarmeledninger, mens det i andre områder er mere hensigtsmæssigt at benytte elvarme. Det skyldes, at det nogle steder er vanskeligt og dyrt at etablere fjernvarmeledninger, mens elvarme principielt blot kræver elforsyning til boligerne.

På disse varmekort kan det ses, hvilke opvarmningsmuligheder det er muligt at benytte i de forskellige dele af de 16 byer, hvor Nukissiorfiit tilbyder kollektiv varme.

Hele Grønland