Varmeforbrug og varmemålere

Kundernes varmeforbrug måles typisk ved hjælp af en elektronisk måler, så Nukissiorfiit kender varmeforbruget, når der sendes regninger.
Du kan se dit forbrug og sammenligne det med tidligere måneder eller år via Følg dit forbrug-funktionen her.

Der er en række varmeforbrugere, der ikke har individuelle varmemålere i dag, men i stedet får afregnet deres varmeforbrug kollektivt. Det er typisk i ældre etageejendomme, hvor installationerne er lavet sådan, at varmeforbruget måles samlet for hele bygningen. Varmeudgifterne fordeles ligeligt mellem beboerne eller efter en særlig fordelingsnøgle. Dette gør, at den enkelte beboer kan risikere at skulle betale for naboens eventuelt høje varmeforbrug.

Nukissiorfiit er i samarbejde med boligejerne i gang med tiltag for at skabe mulighed for, at flere kan installere og benytte individuelle varmemålere, jf. Inatsisartutlov nr. 41 af 23. november 2017 om ændring af landstingsforordning om energiforsyning (Individuelle varmemålere).