Fjernvarme

Fjernvarme er en opvarmningsmetode, hvor man forsyner et område med varmt vand, til opvarmning af boliger og brugsvand. Fjernvarme bliver produceret på et varmeværk, kraftvarmeværk eller affaldsforbrændingsanlæg.

Hvordan produceres fjernvarme?

Fjernvarme er et fleksibelt system, da det er muligt at forsyne et fjernvarmesystem med varme fra forskellige energikilder.
Nukissiorfiit benytter som udgangspunkt restvarme fra elproduktion til fjernvarme. Det vil sige, at varmen produceres på kraftvarmeværker. Derudover bruges affaldsvarme i de områder, hvor de kommunale affaldsforbrændingsanlæg er koblet til Nukissiorfiits fjernvarmenet. Der kan også produceres fjernvarme på el i vandkraftbyerne. Endelig kan Nukissiorfiit producere varme på oliekedler.
Kraftvarmeværker er værker, der både producerer el og varme.
Varmeværker er værker, der alene producerer varme – enten på el eller olie.

Hvordan leveres fjernvarme?

Efter produktionen af fjernvarme føres varmen ud til kunderne i form af varmt vand. Det sker gennem isolerede rør. Der er et rør for fremledning af vandet og et rør for returledning. Cirka 2-10 % af energien går tabt i denne proces.

I alle bygninger, der modtager fjernvarme, er der installeret en varmeveksler, hvori varmen overføres fra Nukissiorfiits net til bygningens varme- og varmtvandssystem, uden vandet fra fjernvarmenettet og vandet i boligens systemer kommer i kontakt med hinanden.

Ansøgning om fjernvarme

Er du interesseret i at bruge fjernvarme, så tjek kortene her for at se, om Nukissiorfiit leverer fjernvarme i det område, hvor du bor.

Dette ansøgningsskema skal udfyldes, hvis du ønsker at tilmelde dig fjernvarme.

Du er velkommen til at kontakte Kundeservice for hjælp.

Tilslutningspris findes herBemærk: 

  • Stikledning stopper ved hovedafspærringsventilerne
  • Tilslutningsprisen inkluderer altså ikke  fjernvarmeunit
  • Kunden har selv ansvaret for dimensionering og betaling af varmeunit.