Private anlæg og afregning

Der er en stigende interesse hos private og virksomheder for at etablere private vedvarende energianlæg, fx solceller og husstandsvindmøller. Det er positivt og bidrager til, at energiforsyningen bliver grønnere. For at sikre den bedst mulige brug af de private vedvarende energianlæg, bør det dog overvejes, hvor anlæggene placeres, og hvilken type forsyning der erstattes.

Læs her regler for installation, drift og vedligeholdelse af små anlæg.

Vær opmærksom på, at:

  • Nukissiorfiit skal kontaktes, inden eventuel installation påbegyndes

  • Produkterne skal være CE-mærkede

  • El-installationen er autorisationskrævende

Overskydende strøm fra private vedvarende energianlæg kan efter aftale med Nukissiorfiit leveres til Nukissiorfiits forsyningsnet. I områder, hvor dette giver en oliebesparelse, betaler Nukissiorfiit denne besparelse til den, som har etableret anlægget. Besparelsen bliver beregnet i forhold til den gældende pris på olie. I vandkraftsbyerne vil samfundet ikke have en reel besparelse. Derfor modtager man ikke betaling for egenproduktion i vandkraftbyer.

Se den gældende afregningspris for vedvarende energi her.

Ansøgning om tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller

Nukissiorfiit og egenproduktion af vedvarende energi

Tilslutning af VE-installation

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 9. december 2013 om levering og salg af overskudselektricitet fra vedvarende energi anlæg til forsyningsvirksomheder (egenproduktionsbekendtgørelsen)