Vindenergi

Vindkraft kan blive en vigtig vedvarende energikilde i den fremtidige energiforsyning. Eksempler fra Canada og Alaska viser, at teknologien fungerer godt i de arktiske egne.

Vindkraft kan benyttes som supplement til andre typer strømproduktion. Det kan være relevant i områder, hvor der ikke findes vandkraftpotentialer, eller hvor det er for dyrt at udnytte et eksisterende potentiale.

Nukissiorfiit er i gang med at undersøge potentialet for brug af vindmøller. Der har i første omgang været fokus på områder ved Sisimiut og Nanortalik.

I efteråret 2018 opsatte Nukissiorfiit to bygdevindmøller i Sisimiut. Disse to vindmøller skal fungere som et testcenter, inden det bliver besluttet om lignende vindmøller skal opstilles i bygder rundt omkring i landet. Ved løbende at høste erfaringer fra vindmøllernes drift og strømproduktion, er de to vindmøller et vigtigt skridt i retning af Nukissiorfiits mål om videst mulig udnyttelse af vedvarende energikilder i Grønland.

Før det kan vurderes om en lokation er et godt sted for opstilling af en vindmølle, er det vigtigt at kende vind- og vejrforholdene. Nukissiorfiit igangsætter derfor vindmålinger på en række lokationer, herunder Aasiaat, Qasigiannguit, Nuuk og Uummannaq.