Solenergi

Solenergi er strålingsenergi fra solen. Den kan med solceller omdannes til elektricitet og med solfangere omdannes til varme.

Nukissiorfiits brug af solenergi

Nukissiorfiits mål er, at brug af solceller til strømproduktion i de kommende år vil udgøre en større og mere betydelig del af den samlede strømproduktion, især i bygder. Ved renoveringer af elværker eller udskiftning af dieselgeneratorer, undersøger Nukissiorfiit om det er en god idé at sætte solceller op i samme omgang. Mange af de nye solcelleanlæg vil blive monteret på taget af Nukissiorfiits bygninger, såsom elværker og vandværker – på samme måde som de nyligt opsatte solceller i Atammik. På den måde er de ikke til gene for beboerne samtidig med at de bidrager værdifuldt til Nukissiorfiits mål om en grønnere strømproduktion.

Solceller bliver også benyttet som en del af hybridanlægget i Igaliku. Der er indtil videre gode erfaringer med anlægget, der også producerer godt om vinteren.

Nukissiorfiit vil ved fremtidige vedvarende energiprojekter fortsat have fokus på, om etablering af større solcelleanlæg kan være hensigtsmæssigt til supplerende elforsyning i byer eller bygder.

Private solcelleanlæg

Interessen for at etablere solcelleanlæg er stigende – både hos private og virksomheder.

Hvis dit anlæg skal forsyne ind til elnettet, skal du huske at ansøge om tilladelse hos Nukissiorfiit. Se de gældende retningslinjer for opsætning af solcelleanlæg her.

Se information om private vedvarende energianlæg og afregning her.