Pilotprojekter

En af de væsentligste målsætninger for energiforsyningen i vort land er, at der skal ske en modernisering. Dette gælder både måden, vi distribuerer og producerer energi. Da meget af den moderne energiteknologi, som findes i dag, ikke er udviklet i det hårde arktiske klima, er det nødvendigt at foretage pilotprojekter for at indsamle viden om de forskellige produktionsmetoder. Det betyder, at de er med til at afklare, om teknologien er brugbar og kan løfte de særlige udfordringer, vi har.

Der er ofte flere omkostninger forbundet med pilotprojekter, hvilket er naturligt, da vi ikke har helt samme vidensniveau, som vi fx har om traditionelle dieselmotorer. Denne omkostning er en investering i fremtiden.

Gennem forskellige pilotprojekter opnår vi den viden og de erfaringer, der skal til for at sikre en moderne og grøn energiforsyning i fremtiden.