Geotermisk energi på Nukissiorfiits hovedkontor

På Nukissiorfiits hovedkontor i Nuuk har man siden 2016 haft et såkaldt geotermisk energianlæg. Anlægget cirkulerer en væske ned til 200 meters dybde, og optager derved noget af den oplagrede varme i det øverste fjeldlag. En varmepumpe hæver herefter varmeniveaet til brugsniveau og således forsynes Nukissiorfiits hovedkontor med varme fra fjeldet. Der har indtil videre været gode resultater ved projektet, men teknologien er stadig ikke på et niveau, hvor det kan udbredes til resten af landet.