Opladning af elbiler

Elbiler gør det muligt at køre på el produceret på vandkraft. Det kan imidlertid være vanskeligt at få adgang til at oplade elbiler for de mange, der bor i offentligt ejet etagebyggeri i vandkraftbyerne. Det er baggrunden for, at Selvstyret og Nukissiorfiit i 2016 igangsatte et pilotprojekt om opladning af elbiler i Nuuk.

Pilotprojektet består af to dele. For det første er der etableret ladestandere ved tre etagebyggerier, som private kan tilmelde sig. For det andet er der opsat en offentlig tilgængelig hurtiglader i byen.

I 2018 evalueres pilotprojektet. Derefter skal der tages stilling til, hvorvidt der skal etableres en permanent ordning for opladning af elbiler, der gælder for alle vandkraftbyer.