25 år med vandkraft

I år er det 25 år siden, at vandkraftværket i Buksefjorden blev indviet. Det er der god grund til at fejre, for vandkraft er siden blevet den vigtigste energikilde i vort land.Fra i dag markerer Naalakkersuisut og Nukissiorfiit 25 år med vandkraft. Det sker med en række arrangementer, nyheder og konkurrencer frem til selve jubilæumsdagen den 1. oktober 2018.Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen udtaler:
”Investeringerne i vandkraft har vist sig at være til stor gavn for os alle – både miljømæssigt og økonomisk. Det vil jeg gerne invitere alle til at være med til at fejre.”

Han fortsætter:
”Vi skal fortsætte den vej, vi indledte for 25 år siden, og udnytte vandkraft og vedvarende energi endnu mere.”

99 % vedvarende energi
Buksefjorden Vandkraftværk har siden 1993 forsynet Nuuk med el og varme. I dag er hele 99 % af den energi, Nukissiorfiit leverer til borgerne i Nuuk, baseret på vedvarende energi. Det er Naalakkersuisuts mål, at vedvarende energi i 2030 skal benyttes overalt hvor det er muligt.

”Vi har i dag fem vandkraftværker, der forsyner seks byer – men vi er ikke i mål endnu. Nukissiorfiit vil frem mod 2030 investere i både vandkraft og andre vedvarende energikilder som sol- og vindenergi”, udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen.

Alle er inviteret
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen inviterer d. 30. september 2018 alle til fejring af 25 år med vandkraft. Det sker i forsamlingshuset i Nuuk bymidte, hvor dagen fejres med kaffe og kage og underholdning for børn og voksne.

Nuuk Lokalmuseum viser fra den 28. august 2018 og frem til jubilæumsdagen en ny kortfilm om Buksefjordsværket. Dette skydes i gang med et aftenarrangement, hvor Nukissiorfiits tekniske direktør Mogens Nielsen og ansatte ved værket fortæller om vandkraft og vedvarende energi.

I weekenden den 22.-23. september 2018 er det muligt at se Buksefjordsværket indefra, når dørene slås op, og de ansatte giver rundvisninger på værket.
Læs mere om program og tilmelding på Nukissiorfiits hjemmeside, www.nukissiorfiit.gl.

Fejringen vil løbende kunne følges i hele landet på Nukissiorfiits hjemmeside www.nukissiorfiit.gl og Nukissiorfiits Facebook-profil.