Fagre nye robotverden

På Nukissiorfiits hovedkontor har medarbejderne fået en robot som kollega. Der er ikke tale om en fysisk robot, men derimod en softwarerobot. Robotten hjælper med rutinemæssige procedurer og opgaver

Nukissiorfiits nye softwarerobot skaber rum for, at andre og mere spændende opgaver kan løftes af Nukissiorfiits medarbejdere.
Som et led i Nukissiorfiits strategiarbejde for øget digitalisering af administrationen er der implementeret et nyt software, en såkaldt softwarerobot fra firmaet UiPath.

Robotten har allerede vundet indpas i administrationen, da den har stået sin prøve med de første rutineprægede opgaver. Planen på sigt er at aflaste rigtig mange forskellige områder af administrationen.
– Vi kan allerede se, at det virker og er effektivt. Som eksempel kan jeg nævne, at softwarerobotten har kørt flere hundrede kontoudskrifter og sendt ud til modtagere, på knap en time. Det er noget som ”i gamle dage” kunne tage flere dage, fortæller software robottens koder Niels T. Kronholm, og fortsætter;
– Vi ved, at med tiden kan vi udvikle robotten til at kunne yde meget mere. Det kan være alt fra afstemninger på tværs af relevante poster til registrering af til- og afmeldinger hos vores kunder og meget andet. Men vi skal lige blive 100 procent fortrolige med systemet, før vi automatiserer de mere komplekse processer, fortæller han med optimisme i stemmen.

Også Nukissiorfiits økonomidirektør, Claus Andersen-Aagaard er imponeret over de allerede tydelige resultater på ganske få måneder. Softwarerobotten lever nemlig op til Nukissiorfiits mål om at være foregangsvirksomhed indenfor brugen af digitale løsninger i Grønland.
– Mange tror, at en robot er en trussel for de ansatte. Det er en helt forkert opfattelse og stik imod vores værdier. Derimod har robotten frigivet flere arbejdstimer i administrationen, hvilket giver os mulighed for at højne vores kvalitet, og medarbejderne kan nu bruge deres tid på at løse andre mere spændende opgaver, fortæller Claus Andersen-Aagaard.

Gamer-stilling
Softwarerobotten kræver en menneskelig, styrende hånd, der kan programmere den til sine opgaver. Det har åbnet op for en ny og spændende stilling. Som det nyeste har Nukissiorfiit nemlig søgt at få besat en ”gamer”-stilling.
Jobbet handler lige præcis om at kode robotten til at håndtere de forskellige processer samt løbende vedligeholde eksisterende kodede processer i takt med, at rammerne forandres.
– Der findes så mange unge mennesker derude, som er knalddygtige til IT. Deres kompetencer kan vi sagtens bruge, selvom de ikke partout er uddannet. På den måde kan vi både udvikle deres evner, og vi kan drage nytte af deres nemme tilgang til denne fagre nye verden, siger Claus Andersen-Aagaard.