Forbered jer på frosten

Nu nærmer vinteren og frosten sig, og det betyder, at der igen skal tændes for el-frostanlægget til stikledningerne til husene.

Hvis el-frostanlæggene ikke tændes, kan man risikere frostsprængninger i rørene som kan gå ud over både kunders egne installationer og Nukissiorfiits hovedvandledninger.

Nukissiorfiit ønsker alle et godt efterår og en god vinter.

Husk at stikledninger og el-frostanlæg er kundens eget ansvar.

Vil du læse mere kan information findes i vores salgs- og leveringsbetingelser på Nukissiorfiits hjemmeside.