Meddelelse til Nukissiorfiits kunder

Nu er sommeren snart over os, og det betyder, for mange, at der ikke længere er grund til at el-frostsikringsanlægget i jeres stikledninger er tændt. Hvis el-frostsikringen fortsat kører henover sommeren, kan dette give varmt vand i stikledningen, som kan gå ud over vandkvaliteten. Derudover er der også penge og spare, ved at slukke kablet i den periode man ikke har brug for det; ligesom man skruer ned for varmen i radiatorerne om sommeren.
Husk at stikledninger og el-frostanlæg er kundens eget ansvar. Vil du læse mere kan information findes i vores salgs- og leveringsbetingelser på Nukissiorfiits hjemmeside. https://www.nukissiorfiit.gl/kundeservice/salgs-og-leveringsbetingelser/?lang=da

Nukissiorfiit ønsker alle en god sommer.