Mere vandkraft til Tasiilaq

Nukissiorfiit har optimeret vandkraftværket i Tasiilaq og undersøger, om der kan etableres endnu et vandkraftanlæg til forsyning af byen

Vandkraft dækker en stor del af elforsyningen i Tasiilaq – det seneste år 96 %. Det er dog Nukissiorfiits mål, at hele el- og varmeforsyningen i Tasiilaq skal dækkes af vedvarende energi. Derfor arbejder Nukissiorfiit på at øge produktionen af vandkraft.

Nukissiorfiit har i år optimeret vandkraftværket i Tasiilaq. Der er lavet tekniske ændringer på vandkraftværket, der sikrer, at vandet udnyttes mere effektivt. Der er også installeret el-patroner – blandt andet på skolen – så vandkraften kan bruges til varme, når der er overskud til det.

Nukissiorfiit forbereder desuden gravearbejde i terrænet for at lede mere vand til reservoiret til vandkraftværket.

Som et større projekt er Nukissiorfiit i gang med at undersøge mulighederne for at etablere endnu et vandkraftværk som supplement til det eksisterende.