Til borgere i Nuuk ved vandsøvejen

Fra 1 maj til 1 oktober, vil der blive lagt fjernevarme, el, kloak, vandledninger og telekabler langs Kissarneqqortuunnguaq/Vandsøvejen til de nye boliger i området ( se billede ). Der vil i perioden være grave, borearbejde og sprængning ved området.