Vandet i Uummannaq kan fortsat drikkes

Nukissiorfiit har nu modtaget svar på de vandprøver, der blev taget af vandet i Uummannaq, efter hændelsen med selvantændelse af affald på dumpen. Prøverne, der er analyseret på et laboratorium i Holland, viser, at det fortsat er sikkert at drikke vandet i Uummannaq.

Analyseresultaterne viser spor efter enkelte stoffer eller stofgrupper, som normalt ikke bør være at finde i drikkevandssøer, men ikke i sådanne mængder, at der er grund til bekymring over drikkevandets kvalitet. Landslæge, Henrik L. Hansen oplyser til Nukissiorfiit og Departementet for Natur og Miljø, at mængden af stoffer, der er fundet i vandet, ikke anses for at udgøre en sundhedsrisiko.

Nukissiorfiit har igangsat en plan for fortsat at overvåge vandkvaliteten udover det regulære prøvetagningsprogram. Derudover vil der i starten af august blive udtaget en opfølgende vandprøve for at undersøge, om niveauerne af fremmede stoffer i vandet har ændret sig, efter isen på søen er smeltet.