Borgermøde i Uummannaq

Nukissiorfiit inviterer alle borgere til borgermøde om status på vandsituationen. Her vil driftscheferne Kjell Bergmann og Lars Hoffmeyer samt vandekspert Kenneth Larsen også informere om, de gode resultater der er opnået i den sidste uge.

Der vil også komme en repræsentant fra departementet for Natur og Miljø.

Du er velkommen til at stille spørgsmål om vandsituationen.

Borgermødet foregår: Torsdag d. 17. oktober 2019. kl. 18.30 i den lille sal i Idrætshallen.