Borgermøde i Uummannaq

Nukissiorfiit inviterer borgerne i Uummannaq til borgermøde i Timersortarfik torsdag d. 3. oktober kl. 18.30.

Her vil vi fortælle nyt om vandsituationen, og hvilke initiativer der er igangsat.
Der kan stilles spørgsmål til Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning, Jess Svane og Nukissiorfiits direktion.