Borgermøde i Uummannaq

Omkring 100 borgere var mødt op til Nukissiorfiits 4. borgermøde i Timersortarfik torsdag aften for at høre om status på vandsituationen i Uummannaq.

Her blev de mødt af distriktscheferne Lars Hoffmeyer og Kjell Bergmann samt vandekspert Kenneth Larsen, som informerede om status og initiativer på vandsituationen og var klar til at de besvare spørgsmål, borgerne havde på hjertet.

Lars Hoffmeyer takkede for den store tålmodighed, borgerne har udvist i denne svære situation uden rent vand. Han fortalte også, hvordan Nukissiorfiits medarbejdere arbejder hårdt både dag, aften og weekender for at forbedre vandsituationen og til at lette borgernes hverdag.

Rent vand i vandværket
Lars Hoffmeyer kunne melde at vandsituationen er i bedring. Og tirsdag eftermiddag blev vandet i vandværket frigivet af tilsynsmyndigheden. Det betyder, at vandet fra vandværket nu både kan bruges i de 12 vandbeholderne fordelt over hele byen og give mulighed for at levere mere vand til fiskeindustrien. Det er derfor ikke længere nødvendigt at få vand fra blandt andet Ikerasak.

Private tanke
Det har også givet mulighed for at genetablere vandkørsel til borgere med private vandtanke, hvor der efter tømning og påfyldning af tankene bliver taget to prøver, som det mobile laboratorie kan levere resultatet af inden for få timer. Tilsynsmyndigheden, har godkendt processen med, at Nukissiorfiit udtager 2 vandprøver, som analyseres lokalt. Hvis begge resultater er under grænseværdien kan Nukissiorfiit informerer kunden om, at de igen kan bruge vandet i vandtanken.

Nukissiorfiit gennemskyller vandledningsnettet dagligt i udvalgte områder, hvorefter der tages prøver efter et godkendt prøveprogram. Dernæst godkender tilsynsmyndigheden, om vandet må anvendes som drikkevand eller bad/tøjvask. Nukissiorfiit har forstærket mandskabet i Uummannaq, så der bliver arbejdet i to hold, og dagligt tages 30 prøver.

For at lette hverdagen akut for borgerne er der blevet uddelt 120 styk 15 liters dunke med hane, og der er flere på vej. Kommunen er behjælpelig med at sikre, at gangbesværede borgere får bragt dunke med vand til deres bopæl.

Konstruktivt borgermødet
Der var god stemning med en konstruktiv dialog under hele borgermødet, på trods af den besværlige hverdag borgerne oplever med manglende rent vand. De fleste spørgsmålene på borgermødet omhandlede praktiske forhold.

Nogle ville vide om søen kan holde til den omfattende skylning i vandledningsnettet, hvortil der blev svaret at Nukissiorfiit er meget opmærksomme på denne problematik, men søens vandstand godt kan bære skylningerne.

Flere spurgte, om Nukissiorfiit renser de private vandtanke? Nukissiorfiit svarede, at efter det mobile laboratorie er kommet i gang, er proceduren, at vandtankene tømmes, og påfyldes med rent vand. Herefter tages to prøvet. Hvis prøverne ikke kan godkendes , vil Nukissiorfiit rense den pågældende private vandtank.

Flere spurgte om, hvad Nukissiorfiit vil gøre, når frosten sætter ind i forhold til de opstillede vandbeholdere? Hertil blev der svaret, at det kunne blive nødvendigt at køre alle vandbeholdere ind i et frostfrit rum i nattetimerne.

Nogle oplever, at der lugter af olie fra vandhanen. Nukissiorfiit svarede, at man skal lade vandet løbe, indtil lugten ophører. Hvis det ikke hjælper, skal man henvende sig til Nukissiorfiit, så bliver det tilset.

Nogle spurgte ind til forsikrings spørgsmål, hertil blev der svaret, at spørgsmålet om økonomi ikke lå inden borgermødets ramme, og man skal henvende sig til eget forsikringsselskab eller kontakte juridisk@nukissiorfiit.gl

Flere fremmødte udtrykte, at borgermøderne er blevet bedre, kommunikationen og informationerne er blevet tydeligere, og der var også ros til Nukissiorfiits medarbejdere for den store indsats, de udfører.

Lars Hoffmeyer rettede en tak til Nukissiorfiits samarbejdspartnere for hjælp til med at lette hverdagen for borgerne. Takken gik især til Avannaata Kommunia, Brandvæsnet i Uummannaq, Royal Arctic Line, Royal Greenland, Avannaa Seafood samt Sundhedsvæsnet med flere.

For yderligere spørgsmål kontakt nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl

image

image

image

image

image

image