Ingen overraskelser i prisen for ensprisreformen

Sermitsiaq.ag beskriver i dag torsdag d. 23. maj 2019, at ensprisreformen blev langt dyrere end beregnet. Dette er i midlertidigt ikke korrekt.

Artiklen referer til en indtægtsnedgang for 153 mio. kr. for Nukissiorfiit. Det er korrekt at Ensprisreformen har betydet, at Nukissiorfiit har kanaliseret 153 mio. kr. i prisreduktion ud til kunderne, og at Nukissiorfiits omsætning er faldet med samme 153. mio. kr. Dette er i overensstemmelse med Naalaakersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning fra november 2017. Her fremgår det på side 25 at:

Prisreformen vil betyde besparelser for alle – både private forbrugere og erhvervslivet. Den samlede besparelse i samfundet vil andrage ca. 150 mio. kr.

Konsekvenserne for Nukissiorfiits indtægtsgrundlag var således kendte, da det blev besluttet at indføre ensprisreformen.

Videre refererer artiklen til, at Nukissiorfiit har nedskrevet værdier for 1,6 mia. kroner. Tallet er korrekt og hænger sammen med, at Nukissiorfiit fra 1. januar 2018 aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven, og følger bestemmelserne for regnskabs­klasse C-virksomheder. Årsregnskabsloven stiller skærpede krav til værdisætning af aktiver i forhold til tidligere regelsæt for regnskabsaflæggelse for nettostyrede virksomheder.

Nukissiorfiit har i overensstemmelse med de nye regler nedskrevet 1,6 mia. kr., som resulterer i at de årlige af­skrivninger er reduceret med 106 mio. kr.

Nukissiorfiit er stolte over at kunne efterleve målsætningen om lavere priser på el og vand i hele landet, og igennem effektivisering og tilpasning kunne kanalisere 153 mio. kr. ud i samfundet i form af prisreduktioner.