Mindre prisstigning på el og vand

Naalakkersuisut har godkendt, at Nukissiorfiits priser på el bliver sat op med 5 øre pr. kWh og vand med 1 kr. pr. m3 gældende fra 1. august.

Prisstigningen skyldes, at Polaroil pr. 1. maj har hævet olieprisen. Det betyder, at Nukissiorfiit får større udgifter til produktionen af el, vand og varme. Derudover er omfanget af etablering af energiforsyning i Qeqertat øget.

Som kompensation for disse samlede meromkostninger har Naalakkersuisut godkendt, at Nukissiorfiit hæver priserne på el og vand. Prisstigningen betyder, at en familie, bestående af fire personer kan forvente en stigning på omkring cirka 27 kroner for el og vand om måneden.

Forbrugerne vil opleve prisstigningen, på den faktura de modtager ultimo september, som afregner forbruget for august.

Prisen på varme forbliver uændret
Naalakkersuisut hæver dog ikke prisen på varmeforsyningen. Det skyldes, at det skal være endnu mere attraktivt at blive en del af den offentlige varmeforsyning. Forbrugerne oplever en prisstigning på fyringsolie, mens varmeprisen fra Nukissiorfiit forbliver på samme lave niveau. Målet er, at varmeforsyning baseret på vedvarende energi vil stige, på grund af forbrugernes efterspørgsel.

Yderligere information kan ske ved at kontakte Chef for Ledelsessekretariatet Sune Tougaard på suto@nukissiorfiit.gl

Nye gebyrer udskydes
Den 12. juli meddelte Nukissiorfiit, at der ville blive indført to nye gebyrer. Et administrationsgebyr på 20 kroner, som allerede er blevet opkrævet på alle fakturaer udsendt i juli. Det andet gebyr på 25 kroner skulle udelukkende blive pålagt forbrugere, der modtager en fysisk faktura, dette gebyr skulle opkræves på august fakturaen.

Nukissiorfiit har konstateret, at disse gebyrer burde have haft en længere varsel, og derfor bliver de trukket tilbage. Det administrationsgebyr, som allerede er blevet opkrævet, bliver modregnet på forbrugernes næste faktura. Nukissiorfiit beklager, at der ikke er varslet korrekt. Nukissiorfiit arbejder nu på eventuelt at kunne indføre gebyrerne i forbindelse med de almindelige prisreguleringer, der finder sted ved årsskiftet.

Yderligere information kan ske ved at kontakte Chef for Ledelsessekretariatet Sune Tougaard på suto@nukissiorfiit.gl