Offentlig fordelingsregnskab 2018

Nukissiorfiits fordelingsregnskab for 2018 er nu færdig og klar til fri benyttelse

Til forskel fra de tidligere år, er dette års fordelingsregnskab ikke prisdannende for el- og vandpriser, grundet ensprissystemet af 1. januar 2018. Det er dog fortsat Nukissiorfiits ønske at der er stor gennemsigtighed, for offentligheden.
Den er opgjort med de oprindelige anlægsværdier og derfor er afskrivningerne højere i fordelingsregnskabet end i årsregnskabet. Fordelingsregnskabet afspejler de fulde kost-ægte priser ved produktion af el, vand og varme alle steder hvor Nukissiorfiit leverer en forsyning.

God læselyst!

https://www.nukissiorfiit.gl/kundeservice/priser/