Område frigivet til drikkevand i Uummannaq

Nu kan flere borgere igen drikke vand fra egne vandhaner. I første omgang drejer det sig om området markeret med grønt på kortet, hvor ledningsnettet er frigivet.

Tilsynsmyndigheden har meddelt Nukissiorfiit d. 8. november:
– Da der ikke længere vurderes at være sundhedsrisiko forbundet med anvendelse af vandet i ledningsnettet i område B (grønt område på kortet) som drikkevand, ophæves de tidligere udstedte anvendelsesbegrænsninger i den del af ledningsnettet, som betegnes for område B (grønt område på kortet) med øjeblikkelig virkning. –

image

image

Borgere med private vandtanke har dog kunne drikke vandet fra deres tanke siden oktober. Men fra i dag er vand fra ledningsnettet i det grønne område også blevet frigivet til drikkevand.

-Jeg er glad for, at dele af Uummannaq nu har fået frigivet vandet til drikkevand. Det betyder en lettere hverdag for flere borgere, at de igen har normal drikkevandsforsyning vi fortsætte selvfølgelig arbejdet i resten af byen. Så alle borgere i Uummannaq igen kan vende tilbage til en normal hverdag, udtaler Kenneth Nyland, teknisk direktør i Nukissiorfiit.

Stadig anvendelsesbegrænsninger

Der er dog stadig områder i byen, hvor ledningsnettet ikke er frigivet til drikkevand. Disse områder er markeret med gult på kortet. Her kan vandet anvendes til tøjvask, bad, rengøring, men altså endnu ikke til drikkevand. Nukissiorfiit fortsætter arbejdet med få disse områder frigivet til drikkevand

Borgere, der har behov for yderligere information er velkomne til at kontakte Nukissiorfiit i Uummannaq.