Problemer med vandforsyning i Saqqaq

Nukissiorfiit siden mandag formiddag haft problemer med vandforsyningen i Saqqaq

Indtaget i vandsøen er blotlagt og personale fra Nukissiorfiit, i Ilulissat, sejler i aften mod aftenen mod Saqqaq med pumper og slanger. Første tiltag bliver at fylde vandtanken i beholderhuset, hvorefter der vil blive arbejdet på at flytte indtaget længere ud i søen, på dybere vand.

Det forventes at det akutte problem vil tage to til tre dage at løse.
Fremadrettet vil Nukissiorfiit arbejde på at tilføre vandsøen mere vand, fra nærliggende søer.