Thomas Alaufesen modtog Kongehusets anerkendelse

Nukissiorfiits mangeårige ansatte Thomas Alaufesen modtog Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste

Nukissiorfiits afdeling i Attu dannede rammen om den højtidelig ceremoni, tirsdag den 19. november, da bygdepasser Thomas Alaufesen modtog sin fornemme medalje.

Thomas Alaufesen var kun 21 år, da han startede som bygdepasser i Attu. Som bygdeansat oplevede han med tiden de mange udfordringer, det førte med sig, da personalet måtte tilpasse sig og tilegne sig kvalifikationer, i takt med den tekniske udvikling. Thomas Alaufesen tog gennem sit arbejdsforløb kompetenceudviklende uddannelser og kurser. Med det i bagagen har han derfor tilegnet sig stor kompetence til at passe, drifte og vedligeholde anlæg.

– Thomas Alaufesen har altid fuldt ud forstået og tilpasset sig strukturelle og samfundsmæssige krav, vilkår og kriterier. Han er et velafbalanceret væsen, og hans gode humør er særdeles højt værdsat i hele organisationen, udtaler René E. Fleischer, distriktschef i Distrikt Disko.

Thomas arbejder ikke kun for Nukissiorfiit. Han har også i mange år arbejdet indenfor brandberedskab og er i dag brandchef i Attu. Ikke nok med det er han også selvstændig indenfor vvs-arbejder og service af oliefyr.

Nukissiorfiit ønsker Thomas Alaufesen et stort tillykke med den velfortjente fortjenstmedalje fra Dronningen og siger ligeledes mange tak for hans mange års tro tjeneste.

image

image

image

image

FAKTA: Historik på forsyningen af bygder

Elforsyningen i bygderne startede tidligt med, at en enkelt institution (oftest KGH) fik installeret et aggregat til egen forsyning. Efterhånden kom der flere anlæg i bygden, og forbrugerkredsen blev udvidet.

I begyndelsen af 1970’erne stod det nogenlunde klart, at staten ikke ønskede at foretage særligt mange investeringer i bygderne. Derfor etableredes en tilskudsordning, hvorefter stat, landsråd, kommunerne og andelsforeninger sammen finansierede opførelse af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne.

Ved indførelse af Hjemmestyret i 1979 overtog Hjemmestyret statens og landsrådets andele af finansieringen.

I årenes løb var der mange steder problemer med at få andelsforeningerne til at fungere, hvor kommunerne overtog ansvaret for offentlig forsyning i 1986 i bygder.

”01. januar 1998 overtog Nukissiorfiit ansvaret for offentlig el- og vandforsyning i bygderne og kunne herefter for alvor kalde sig for et landsdækkende forsyningsselskab.” – citat fra bogen ”Qulleq Qaammarissoq – Det Hvide Lys”.