40 år i offentlig tjeneste

Isak Hansen, Qeqertarsuaq, har været ansat i det offentlige i over 40 år.
Han blev ansat den 11. juli 1980 i det daværende GTO og har siden været med i omlægningen til Nukissiorfiit. I dag er han ansat som formand på elværket.

Isak Hansen har i løbet af sin mangeårige ansættelse evnet at tilpasset sig til de strukturelle og samfundsmæssige krav, vilkår og kriterier ikke mindst i forbindelse med omlægningen fra GTO til Nukissiorfiit.

Stor faglig viden og hjælpsomhed
Endvidere har Isak løbende tilegnet sig ny faglig viden og har søgt og gennemgået uddannelser og kurser inden for relevante faglige områder.

– Isak Hansen er en særdeles højt værdsat kollega i Nukissiorfiit. Det skyldes hans store viden, færdigheder, velafbalancerede væsen, sociale kompetencer og gode humor. Han sætter en ære i, at alle opgaver løses til tiden og på et højt kvalitetsniveau og stor ordentlighed. Han er også kendt for sine konstruktive råd, vejledninger og faglig assistance både til kolleger og ledelsen, fortæller Distriktschef for Disko, René E. Fleischer.

Fredag den 11. september blev der afholdt reception for Isak Hansen på Disko Island Hotel.
Ved denne lejlighed modtog Dronningens fortjenstmedalje i sølv.
Nukissiorfiit ønsker et stort tillykke med jubilæet og medaljen.