Bedre kundeservice og mindre bureaukrati hos Nukissiorfiit

Nukissiorfiit stiller nu flere digitale løsninger til rådighed for kunderne. Det sker som et led i en omfattende digitaliseringsindsats som vi har arbejdet med de seneste år, og arbejdet er langt fra slut. Med den øgede digitalisering af kundekontakten sikres kunderne en bedre betjening, og Nukissiorfiits ressourcer udnyttes bedre, og kan bl.a. bruges til at sikre omstillingen til vedvarende energikilder, som er en central målsætning for Naalakkersuisut og Nukissiorfiit.

Økonomidirektør Claus Andersen-Aagaard udtaler:

I Nukissiorfiit har vi et stort ansvar over for vores kunder og for hele samfundet, derfor ser vi løbende på forskellige optimeringsmuligheder, der sikrer, at kunder får den bedste service til de laveste priser. Vi er glade for at kunne tilbyde digitale løsninger til alle vores kunder, også selvom de ikke har en smartphone eller internetadgang.

Nukissiorfiit oplyser at det i efteråret vil blive muligt at modtage fakturaer pr. sms og at til- og afmelding af f.eks. vandkørsel også kan ske pr. sms. Dette sparer kunderne for fysiske at møde op på et Nukissiorfiit kontor og sparer samtidig administrationsomkostninger for Nukissiorfiit. Kunder der har en smartphone, får også nye muligheder bl.a. i form nye betalingsløsninger. Al til- og afmelding kan foregå digitalt via Sullissivik og er gratis, hvorimod det koster et gebyr at anvende de administrativt tungere manuelle blanketter.

Claus Andersen-Aagaard udtaler:

Vi er glade for at kunne tilbyde kunderne smidige løsninger, der gør deres hverdag nemmere. De planlagte ændringer betyder også mindre bureaukrati for både kunderne og for Nukissiorfiit og dermed er det en løsning der er til gensidig gavn.   

Med den stigende digitalisering, forsvinder behovet for den fysisk kundeservice. Det betyder at med udgangen af august, mandag den 31. august, vil være den sidste dag hvor der åbent for fysisk kundehåndtering på et af Nukissiorfiits bykontorer. Muligheden for fysisk kundebetjening ændres ikke i bygderne mens de nye digitale muligheder naturligvis også vil være tilgængelige for borgere i bygderne.

Nukissiorfiits telefoniske kundeservice på 80 11 50 er gratis at ringe til, hvor vi er parate til at hjælpe alle vores kunder så godt som muligt.